Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Гууний саам хэрэглэх ба хориглох заалт
2011/10/11
Гүүний саам хэрэглэх заалт    Хориглох өвчнүүд дэлгэрэнгүй
Гүүний саамаар цөс угаах аргачлал, ач холбогдол
2011/10/11
Дам нөлөөгөөр (зохиомлоор) цусны гэрийн aгшилтыг нэмэгдүүлэн, цөс ялгаран гарах хугацааг богиносгон, дээрх гэдсэнд цөс түрэн орох үйлдлийг цөс угаах арга гэж нэрлэсээр ирсэн, энэ нь цөсний гэрийн цөс бүрэн суллагдах болоцоог бүрдүүлж байгаа хэрэг юм.
дэлгэрэнгүй
Хаймсуур тавихад бэлтгэх
2011/10/11
Цөс унаах хаймсуур тавихад бэлтгэхдэлгэрэнгүй
Хэрэгцээт зуйл
2011/10/11
Эмнэлэгийн нөхцөлд цөс угаахад хэрэгцээт зуйлдэлгэрэнгүй
Хаймсуураар цөс угаах уйлдэл (Гүүний хуурай саамыг ашиглах)
2011/10/11
Эмнэлэгийн нөхцөлд хаймсуураар цөс угаах уйлдэл (Гүүний хуурай саамыг ашиглах)дэлгэрэнгүй
Эмнэлийн аргаар цөс угаах заалт
2011/10/11
Эмнэлэгийн арга хаймсуураар цөс угаах заалт :дэлгэрэнгүй
Хориглох заалт
2011/10/11
Цөс угаах үеийн хориглох заалтдэлгэрэнгүй
Хаймсуурыг ариутгах
2011/10/11
Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 1997 оны А/136 тоот тушаалын 21 дүгээр хавсратад заасан халдваргүйтэл хийх горимыг баримтална. дэлгэрэнгүй
Гүүний саамаар цөс угаах
2011/10/11
Гүүний саамаар цөс угаах арга технологи
дэлгэрэнгүй
Гүүний саамны онцлог
2011/10/11
Гүүний саам бусад төрлийн сүүнээс ялгарах онцлогдэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats