Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Элэгний архаг үрэвслийн шугаман эмчилгээ
    С.Бадамжав  /Элэг хамгаалах сан,  PhD/   
Одоогиййн эмчилгээний дутагдалтай  тал:

  1. жижүүрийн цөөхөн эмээр түгээмэл хэрэглэхгүй
  2. вирусийн гаралтай үрэвсэл нь цөөн хоногт эмчлэх боломжгүй
  3. тухайн эмчлүүлэгч нэг удаа хэвтэж төгс эмчлүүллээ гэж ойлгох
  4. тэр бүр мэрэгжилийн эмчид үзүүлж эмчлүүлэх боломж мөхөс
  5. хүн бүрийг адил эмчлэх оролдлого
  6. хоол эмчилгээг үр дүнтэйд тооцдоггүй
  7. шинжилгээг өөр ондоо гаран төөрөлдөх
  8. элэгний идэвхт архаг үрэвсэл нэг л өдөр цирроз хавдар болж хүндэрнэ.
Шугаман эмчилгээний давуу тал 

 1.           орчин үед дэлхий дахинд стандарт эмчилгээ хэрэглэж буй цөөн эмийг зөв сонгон хэрэглэх

2.           интерферон эмчилгээг шалгуурын дагуу удаан хэрэглэх

3.           жигд 3-4 удаа /гэрээр/ амбулаториор эмчлүүлэх

4.           өрхийн эмч нарт гастроэнтерологи сургалт явуулах,                    

5.           хүн бүрт тохирсон эмчилгээг хийх

6.           хоол эмчилгээг үндсэн эмчилгээний 50%-д тооцон хэрэглүүлэх

7.           хэт авиан оношлогоон дамжаа сургалтанд дотрын эмч нарыг хамруулах

8.           Элэгний идэвхтэй архаг үрэвсэл циррозод шилжих үеийг шугман эмчлэх

 

 

     Хоол эмчилгээ   гол  суурь эмчилгээ  болно. Хоол  №5 –г хэрэглэнэ. Хүчиллэг  ба  шүлтлэг  хандлагатай   хоол  хүнсийг   зөв зохист харьцаатай  хэрэглэх  нь  чухал.

Эмчлэх төлөвлөгөө:

1.     Эмчилгээний дэглэм

2.     Вирусын  эсрэг эмчилгээ

3.     Дархлал  зохицуулах эмчилгээ

4.     Бодисын солилцоог дэмжих эмчилгээ

Элэгний дутмагшил  илрээгүй  үед  амбулатороор эмчлэх  нь тохиромжтой.

 

А/. Эхний вариант

өдрүүд

Цаг        мл

Цаг        мл

Цаг        мл

илчлэг, к.кал

кДж

Эхний

8.00     50

12.00    50

18.00    50

76.44

318.5

II

8.00    100

12.00   100

18.00   100

178.36

743.5

III

8.00    150

12.00   150

18.00   150

254.80

1062.5

4-21 дахь

8.00     250

12.00   250

18.00   250

331.24

1381.1

 

Б/. Хоёр дахь вариант

өдрүүд

Цаг    мл

Цаг    мл

Цаг       мл

Цаг      мл

Илчлэг к.кал

кДж

Эхний

10.00   50

12.00    50

16.00      50

18.00     50

101.92

424.9

II

10.00  100

12.00   100

16.00     100

18.00    100

229.32

956.1

III

10.00  150

12.00   150

16.00     150

18.00    150

331.24

1381.1

4-21 дахь

10.00   250

12.00   250

16.00      250

18.00     250

535.08

2230.9

 

В/. Гурав дахь вариант

өдрүүд

Цаг    мл

Цаг    мл

Цаг    мл

Цаг    мл

Цаг    мл

Илчлэг к.кал

кДж

Эхний

9.00   50

11.00  50

13.00   50

15.00   50

17.00   50

134.75

561.6

II

9.00  100

11.00  100

13.00  100

15.00  100

17.00  100

369.5

1123.8

III

9.00  150

11.00  150

13.00  150

15.00  150

17.00  150

404.25

1685.5

4-21 дахь

9.00  250

11.00  250

13.00   250

15.00   250

17.00   250

646.8

2697.1

 

 

 

Эмийн  эмчилгээ:

 

1.Вирусын  эсрэг  нөлөөт  эм: Интерферон /ИФН/, Рибавирин, Ламивудин: (эпивир)  хоногт   100-300   мг-г   1,3,6   сарын  турш уулгаж   хэрэглэнэ.   В гепатитийн  үед: Репликацийн   үед  a-интерферон эмчилгээг  5-10 МЕ-ээр  долоо   хоногт  3 удаа 4 - 6 сарын турш арьсан  дор  ба булчинд  тарьж  хэрэглэнэ. Рибавирин, Ламивидун-г  мөн хэрэглэнэ.   С гепатитын  үед:   Зарчмы  хувьд  С гепатитийн үед  бүх  өвчтөнд   эмчилгээ  хийх  шаардлагатай. Интерферон  эмчилгээний  төгс  үр  дүн  нь харилцан  адилгүй  (19-43%) байдаг (Thomas  et al.  1994,  Hoofnagle J. 19978  Maiar  K.P. 1995).  (14). С гепатитийн  үед  5 МЕ –ээр    долоо хоногт  3 удаа  6  сарын  турш арьсан  дор  ба булчинд  тарьж хэрэглэнэ. Илүү жинтэй  хүнд  6-8 МЕ-ээр  долоо хоногт  3 удаа хэрэглэнэ.

 

Д гепатитийн үед: ВГВ, ВГС-тэй  эмчилгээ   адил. Гэхдээ   ИФН-г  12 сар хэрэглэвэл тохиромжтой.

* Интерферон /ИФН/  эмчилгээг  3 сар хэрэглээд  үр  дүнгүй  бол зогсоох саналыг  олон эрдэмтэд  дэмжиж  байдаг.

 

Интерфероны бэлдмэл:

Альфа - ИФН  нь  вирус  болон нийлэг полиуклеотидуудаар сэдээгдэн  В  ба  О лимфоцит,  макрофаг, нейтрофилуудаас ялгаря, ямарч,   эдэд хурдан  зуур  сайн сайн  нэвтэрч вирусээс  эсийг  хамгаалах  нөлөө  үзүүлдэг.

Бетта - ИФН   фибробластууд   мөн арьсны хучуур  эсүүд ялгаруулдаг. Буй болсон  тэр газраасаа  бараг  тархдаггүй.

Гамма- ИФН  нь  өвөрмөц  бус митогенуудаар  лимфоцитууд цочирч идэвхижих  үед нийлэгждэг. Вирусын  эсрэг түүний  идэвхи  нь  альфа  болон Бетта - ИФН -нуудаас  10 дахин бага боловч дахлалыг зохицуулах  идэвхи  маш  өндөр  юм.

 

 

Альфа интерферон

 

 

Вета интерферон

Энгийн

Нийлмэл

Энгийн

Нийлмэл

Лейкинферон

Эгиферон

Альферон

(а-IFN-n3)

Реальдирон-

Интерон

Роферон

Виферон

Реаферон

Консенсус-IFN

Ферон

фрон

Бетаферон

Авонекс

Ребиф

 

Интерферон хэрэглэхдээ   өвчтөнөө  сонгох  заалт:

 

·        Халдварт гепатитаар  өвчилөөд   удаагүй  (хүүхэд насандаа  өвчлөөгүй)

·        Залуу  хүмүүс  (45-аас  доош)

·        Элэгний хатуурлын  шинж  үгүй

·        Биеийн  жингийн  илүүдэлгүй  (70 кг-с ихгүй)

·        Микст гепатитгүй  (HDV,HCV маркер  илрээгүй)

·        Дархлал дутмагшлын илрэлгүй

·        HВV-РНК  илрэл  харьцангүй  бага

·        Цусанд    анти HВV IgM   илэрсэн.

·        Интерфероны   гаж  нөлөө    илрээгүй

·        Эмэгтэй

·        АЛТ-ын хэмжээ цусанд   их

 

Интерфероны   гаж  нөлөө:

·        гломерулонефритыг даамжруулдаг

·        гемопоезыг дарангуйлдаг.

·        цочромтгой  болох (тайван  бус)

·        ядрах

·        булчин  сулрах

·        гутранга байдал

 

2.Дархлал дарануйлах,  үрэвслийн    эсрэг эм:

Глюкокортикостероидны бэлдмэл Левомизол /делагил/   7-8  долоо хоног хэрэглэнэ.  Эхний  2 долоо хоногт  60 мг,  3-4 дэх долоо хоногт  40 мг,  сүүлийн  2 долоо  хоогт нь  20   мг ууж хэрэглэнэ.  Эсвэл  4 долоо  хоног хэргэлэж  болно.  Эхний  3 долоо хоногт  30 мг,  4  дэх  долоо  хоногт   15 мг-аар хэрэглэнэ. 

2  долоо  хоногийн   дараа предозолоныг  зогсоож  альфа  интерфероныг  5 саяаар  3 сарын турш долоо хоногт  3   удаа   тарьж хэрэглэнэ. 

Дархлаа дэмжигч  эм  бэлдмэл   левамизол,  эхний  сард   7 хоногт  3 удаа, дараа нь жилийн   турш  7 хоногт  1   удаа  150 мг уулгаж  хэрэглэнэ.

 

3.Дархлал зохицуулах эмчилгээ:

Сэрээ  булчирхайн  бэлдмэл:тимозин, тимостимулин,  тимоптин, тималин, тактивин.   Тималин  10 мг-аар, Тимоген   0.1%-1  мл-г  7 хоногийн   турш  тарьж  хэрэглэнэ.Глицирризин  (нео-миофаген)  эрт үеээс  ардын  эмнэлэгт  үрэвслийн   ба  харшлын  эсрэг хэрэглэж   байсан.  Эхний  1 сарын   турш  40  мл-р 7 хоногт  3   удаа,  цаашид   2  удаа  1 жил хүртэл  үргэлжлүүлэн  хэрэглэнэ.

 

4.Элэгний  эсийн ханыг  бэхжүүлэх  эм бэлдмэл:

Хофитол  5  мл тариагаар  №12

Орнецитил 2.0 г

эссенциале  4-6  долоо хоногийн  турш  5 мл-р дуслаар венийн судсанд  тарина.    

1 капсулыг  өдөрт  3 удаа  1  сар  ууж хэрэглэнэ.

 

5.Элэгний   эс хамгаалах  эм бэлдмэл:   Флавоноидууд:

     силимарин, силибинин, силибор,  карсил,  легалон, лепротек, катерген.

1 капсул    ба дражыг   өдөрт   3  удаа  1 сар уулгана.

Гликовит     1  капсулыг  өдөрт   3   удаа уулгаж  хэрэглэнэ.

Гепабене:  1-2 капсулыг   өдөрт  3 удаа уулгана.

Лив 52: (Валилив,  Гепалив,  Лив  пльюс)

2.-3 шахмалыг  өдөрт  3-4 удаа  уулгаж  хэрэглэнэ.

Рибоксин 1 шахмалыг  өдөрт  3-4 удаа уулгана.  2%-ийн  5 мл уусмалыг  10 хоног судсанд   аажим тарина. 

Гластен   20  мл  10 дуслаар  өдөрт  3 удаа хүүхдэд  5 дуслаар

 

6.Бодисын солилцоог дэмжих  эм:       поливитаминууд,  Витмин Е, витамин В-гийн бүлэг, Кокорбоксилаз, гликовит

7.Хордлого тайлах   эм:    Гемодез  200-400, Глюкоз  5%- 100- 400  мл, Глютамиы  хүчил 1%-100 мл-г судсанд,    тухайн  үед  согож хэрэглэнэ.

 

8.Гэдэсний  үйл ажиллагааг зохицуулах эм:Хилак  30,  100   мл  30-40  дуслаар  өдөрт  3   удаа  уух

 

9.Шинж тэмдэгийн эмчилгээг  хийнэ.

 

Эмийн бус эмчилгээ:

Барагшин

Гүүний  саам, ямааны  сүү,  үхрийн  сүү, ээзгийн   шүүс,  Ампед уураг   хэрэглэнэ.  

Элгэнд  хоруу  үйлчилгээтэй  эмийн зарим бодисууд

 

Эм,  бэлдмэлүүд

Элэг  гэмтээх  байдлаар

·         Изониазид (тубазид)

·         Цочмог  гепатит

·         Манинил

·         Аминазин

·         Хлорпропамид

 

·         Холестаз

·         Метилдофа  (альдомет)

·         Фенацетин

·         Архаг  гепатит

·         Верапамип (изоптин)

·         Архины   төст  гепатит

·         Гидрапазин

·         Аллопуринол

·         Фенилбутазон

 

·         Грануломатоз

·         Парацитомол

·         Цирроз

·         гентамицин  сульфат

·         тетрациклин

·         хорлогын  гепатит

 

 

Хоол эмчилгээ гол суурь эмчилгээ болно. Хүчиллэг ба шүлтлэг хандлагатай хоол хүнсийг зөв зохист харьцаатай хэрэглэх нь  чухал.

Эмчлэх төлөвлөгөө:

 

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats